Έρχονται τα Smart Contracts

Cover image

Το Alonzo, η επόμενη αναβάθμιση δικτύου θα υποστηρίζει έξυπνα συμβόλαια και θα έρθει σε περίπου τέσσερις μήνες. Θα δώσει την δυνατότητα σε εταιρίες και προγραμματιστές να δημιουργήσουν smart contracts, αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps) και αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (DeFi).

Τα έξυπνα συμβόλαια είναι ένας αυτοματοποιημένος τρόπος που εξασφαλίζει ότι οι  συμβαλλόμενοι μπορούν να μεταφέρουν χρήματα ή να αγοράζουν υπηρεσίες με ασφάλεια. Μπορεί να λειτουργήσει σαν ενδιάμεσος, να διευθετεί σύνθετα συμβόλαια και να μεταφέρει κεφάλαια σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες.

Στο Alonzo στην πρώτη φάση θα προστεθούν εργαλεία και υποδομές ώστε να επιτρέψουν στους προγραμματιστές να γράψουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Plutus (Haskell)

Εργαλεία και API για προγραμματιστές.

Οι προγραμματιστές έχουν λειτουργικά εργαλεία για να πειραματιστούν και να παραμετροποιήσουν επικύρωση συναλλαγών. Το API του Cardano έχει επεκταθεί και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το Plutus Core.

Που βρισκόμαστε τώρα.

Alonzo Roadmap

Τον Απρίλιο και τον Μάρτιο θα γίνει η ενσωμάτωση του κώδικα του Alonzo στον πυρήνα του cardano και όταν ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση θα δοθούν και τα  σχετικά API εργαλεία και η command line διεπαφή (cli)

Από τα μέσα Απριλίου και μέχρι τις αρχές Μαΐου θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του Plutus με σκοπό να ξεκινήσει ένα δοκιμαστικό δίκτυο (testnet). Κατά την φάση αυτή οι συνεργαζόμενοι προγραμματιστές θα δοκιμάσουν την πλατφόρμα, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας NFT tokens (μη ανταλλάξιμα tokens σε ελεύθερη μετάφραση), marketplaces ή DApps που εκτελούν έξυπνα συμβόλαια.

Τον Μάιο θα αρχίσει η συνεργασία με τους πιστοποιημένους Plutus pioneers οι οποίοι θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν την πλατφόρμα γράφοντας παραγωγικές εφαρμογές στο plutus.
Κατά την φάση αυτή η ομάδα του cardano θα κάνει τα σχετικά intergrations σε πυρήνα, nodes και wallet backend. Επίσης θα ετοιμάσει και τις σχετικές οδηγίες (documentations)

Ο Μάιος και ο Ιούνιος θα είναι μια περίοδος δοκιμών και ελέγχου ποιότητας που θα την ακολουθήσει μια περίοδος "κλειδώματος" του κώδικα για τέσσερις εβδομάδες. Σε αυτή την περίοδο θα δοθεί χρόνος στα ανταλλακτήρια και στα πορτοφόλια να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που φέρνει η αναβάθμιση του πρωτοκόλλου.